Mládež Horní Počernice

Co je za námi

Cudzinec

Dovolujeme si vás pozvat na původní Slovenský muzikál Cizinec, který bude
mít svoji Pražskou premiéru v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí dne
27. dubna 2008 v 16:00 hod:
 
CUDZINEC je slovenský muzikál Márie Muráňovej, autorky muzikálov Exodus a
Evanjelium Jána, v naštudovaní mladej vysokoškolskej a stredoškolskej
generácie  mesta Trenčín pod vedením Art Mucis Union (AMU), o.z. -
organizácie pre voľnočasovú umeleckú činnosť mládeže a detí. Scenár berie
námet z histórie, zo života starého izraelského národa za vlády kráľa
Achaba. Hlavná postava, prorok Eliáš, prichádza ku kráľovi Achabovi s
posolstvom, že krajinu postihne sucho. Ústrednou myšlienkou, ku ktorej dielo
smeruje, je strhujúca dráma odohrávajúca sa na vrchu Karmel - v symbole vrch
rozhodnutia, na ktorý musí každý človek skôr či neskôr vystúpiť, pretože
život nás denne stavia pred množstvo rozhodnutí. Nádherné zbory pod vedením
dirigentky Kataríny Krupovej, absolventky VŠMU v Bratislave, hudobne
zaranžoval Pavel Zajáček, známy slovenský hudobný skladateľ a aranžér,
profesor bratislavského konzervatória. V hlavnej úlohe spieva Peter Ďurovec,
profesor muzikálového spevu na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Choreografiu naštudovala Patrícia Čaklošová, absolventka
Piaristického gymnázia v Trenčíne. 
Muzikál mal úspešnú premiéru 17. decembra 2006 v ODA Trenčín a reprízy v
mnohých mestách Slovenska.
Žádné komentáře
 


Reklama